ماشین کمپکتور بالاست

ماشین کمپکتور :

 ماشینی است که بعد از عملیات زیر کوبی کارهای لازم را به شرح زیر انجام می دهد :

این ماشین قبل از ورود استابلیزر و به عنوان مکمل کار زیرکوب مورد استفاده قرار می گرفت . 

نحوه عملیات ماشین کمپکتور :

 ماشین یاد شده طرفین ریل را جایی که از قبل کلنگ   های زیرکوب مابین تراورس ها فرو رفته است ،بوسیله صفحاتی مخصوص می کوبد که این کوبش تواماً به صورت ضربه ای و ویبره صورت می پذیرد .

همچنین ماشین مزبور دارای صفحه دیگری است که برای کوبیدن بالاست سر تراورس از آن استفاده می شود.

که این کار باعث جلوگیری از حرکت عرضی خط می گردد .

در کنار این صفحه که بغل کوب نامیده می شود ، صفحه دیگری نصب گردیده است که از فرار عرضی بالاست جلوگیری می نماید .

 مضافاً این ماشین دارای یک جارو است که به منظور تمیز کردن  سطح تراورس به بالا به کار می رود .  

کمپکتورهای ایران :

 کمپکتورهای موجود در ایران  از نوع VDM 800 ساخت شرکت پلاسر اتریش بوده که تعداد آنها سه دستگاه می باشد .

منبع:http://khat.rai.ir

/ 0 نظر / 155 بازدید