ماشین سرند بالاست Ballast Cleaning Machine

وظیفه ماشین سرند بالاست :                

وظیفه ماشین سرند بالاست یک دست نمودن و مرتب نمودن بالاست های زیر خط می باشد . بدین ترتیب که یک بستر مناسب و الاستیک برای خط و عبور قطارها فراهم می کند .

نحوه کار ماشین سرند بالاست :            

نحوه کار ماشین سرند بالاست بدین صورت است که در ابتدا زنجیر سرند را از زیر خط که قبلاً خالی شده است عبور داده و به هم متصل مـی کنند . این زنجیر دارای پنجه هایـی است که بالاست را برداشته ، و از طریـق کانالی به سمت بالا برای الک شدن هدایت می نماید . بالاست ها پس از رد شـدن از سـه 3الک با مش های( خانه های الک ) متفاوت ، جدا شده و خاک ها و بالاست های غیر استاندارد توسط تسمه نقاله به دور ریخته مـی شوند و یا بـه درون واگن های مخصوص ، انتقال می یابند . بالاست های مناسب نیز داخل سیلو ریخته و به خط و زیر ریل ( در صورت کمبود بالاست در زیر جان ریل ) باز گشته و ریخته می شوند .                          

سرند های موجود در راه آهن ج.ا.ا :

سرند های موجود در راه آهن ایران ساخت دو شرکت  ماتیزای سوئیس و پلاسر اطریش و به شرح زیر می   باشند :                                                 

– شرکت ماتیزا مدل C330          دودستگاه 

– شرکت پلاسر مدل RM80        چهار دستگاه

– شرکت پلاسر مدل RM80U      دو دستگاه

قابلیت سرند مدل:RM 80

سرند مدل RM 80    قابلیت عملیات در تونل را دارد بطوریکه جهت عملیات در تونل تنها باید کاتر بار و زنجیرهای آن را تعویض نمود .

قابلیت سرند مدل:RM 80 U 

سرند مدل RM 80 U  قابلیت عملیات و بهسازی سوزن را دارا می باشد . بدین صورت که کاتربار آن قابلیت افزایش را دارا می باشد و طول آن را می توان افزایش داد . همچنین طول زنجیر این مدل نیز افزایش می یابد.

تفاوت سرند پلاسر با ماتیزا :

یکی از تفاوت های سرند بالاست مدل C 330 S  شرکت ماتیزا با سرندهای ساخت شرکت پلاسر ، عرض بیشتر کاتربار آن است که منجـر به جمع آوری بالاست بیشتـر و در نهایت بازگرداندن آن بر روی بستـر زیر خط می باشد .

چند نما از ماشین سرند بالاست منبع: http://khat.rai.ir

/ 0 نظر / 299 بازدید