ماشین کنویر بالاست Ballast Conveyor

کنویرهای ایران :

  در حال حاضر ، کنویرهای موجود در ایران پنج  دستگاه از نوع   MFS 40پلاسر

 است که ظرفیت آنها بالغ بر 40 متر مکعب می باشد .

چند نما از کنویر بالاست :منبع: http://khat.rai.ir

/ 0 نظر / 94 بازدید