ماشین تراش و اصلاح پروفیل ریل Reprofiling Machine

منشأ خرابی لبه ریل :

    لغزش چرخ های وسائط نقلیه ریلی روی ریل منشأ مهم ایجاد خرابی های پروفیل ریل بوده و موجب تشکیل لایه های سخت مارتنزیتی در سطح ریل می گردد .

    حذف این خرابی ها به دلیل عمق زیاد و سختی سطح بالا با ماشین سنگ زنی بسیار مشکل بوده  و از آنجاییکه ماشین های سنگ زنی برای برطرف نمودن معایب با عمق کمتر از 4/0 میلی متر طراحی و ساخته شده اند ، استفاده از ماشین های سنگ زنی برای رفع خرابی های با عمق بیش از 4/0 میلی متر ، از لحاظ فنی و اقتصادی به صرفه نبوده و از ماشین های تراش ریل استفاده می شود .  لذا محدوده کار ماشین های سنگ زنی و اصلاح پروفیل ریل با یکدیگر تفاوت دارند . 

تفاوت ماشین سنگ زنی و تراش ریل :

  ماشین های سنگ زنی قابلیت براده برداری کم با صافی سطح بالا را دارند ، در حالیکه ماشین های اصلاح پروفیل قابلیت براده برداری زیاد با صافی سطح معمولی را دارند .

 :SBM-250 توانایی ماشین تراش ریل

  ماشین اصلاح پروفیل ریل مدل  SBM-250  (تراش ریل ) قادر است در حدود 40 – 30 پاس براده برداری با ماشین سنگ زنی را در یک پاس عملیات نماید .

 اساساً کار اصلاح پروفیل ریل با ماشین مدل SBM-250 در چندین پاس انجام می شود . پاس های ابتدایی برای براده برداری زیاد و پاس های آخر به منظور شکل دادن دقیق به پروفیل ریل می باشد .

حسن ماشین پروفیل ریل (پلیسه گیر) :

   پلیسه های ریل از نظر ابعاد هندسی از جمله بزرگترین معایب پروفیل ریل می باشند . به همین منظور در جلوی ماشین اصلاح پروفیل ریل یک واحد ویژه برای حذف پلیسه ها در یک پاس ، قرار دارد . این پلیسه گیر رولرهایی دارد که پلیسه ها را در اثر فشار وارده می کند و در حقیقت آنها را نمی برد .

سیستم جمع آوری براده ها :

 ماشین اصلاح پروفیل ریل ( تراش ریل ) همچنین دارای یک سیستم مغناطیسی میباشد که این سیستم       مغناطیسی در انتهای ماشین نصب شده که برای جمع  آوری  براده های حاصل از تراشکاری به کار می رود .

مراحل اصلاح پروفیل ریل :

     مراحل اصلاح پروفیل ریل توسط ماشین تراش ریل بدین شرح می باشد :

1- تیغه 8 درجه که شامل دو تیغچه همسان می باشد و برای تنظیم سطح مرجع اولیه نیز به کار می رود .

2- تیغه 5 درجه که شامل دو تیغچه همسان می باشد و برای اصلاح سطح تاج ریل به کار می رود .

3- تیغه 5/0 درجه که شامل دو تیغچه همسان می باشد و برای اصلاح سطح تاج ریل به کار می رود .

4- تیغه 8 درجه شعاعی برای اصلاح انحناء کناره ریل .

5- تیغه 45 درجه .

ماشین تراش ریل راه آهن ایران :

ماشین اصلاح پروفیل ریل  (تراش ریل) راه آهن ایران مدل SBM-250 ساخت شرکت پلاسر می باشد .

نمایی از ماشین تراش ریل:

منبع: http://khat.rai.ir

/ 0 نظر / 92 بازدید